Zał_nr_1do WKO_formularz ofertowy

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Chorób Płuc i Gruźlicy  w Wolicy

Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe

 

FORMULARZ  OFERTOWY:

 

 

Oznaczenie oferenta:

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

Adres oferenta:

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

Adres do korespondencji:

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

Adres email: .............................................................

Tel.: ...........................................................

Fax: ...........................................................

 

 

UWAGA:

 

  1. Ofertę należy złożyć na niniejszym formularzu.
  2. Formularz powinien być wypełniony czytelnie za pomocą środków o charakterze trwałym.

 

 

Zakres:

Proponowana wartość

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 7:00 do 14:35.

…………………………… zł brutto ryczałt

Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

dyżur popołudniowy w godzinach:

od 14:35 do 7:00 dnia następnego

…………………………… zł brutto za godzinę

Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

dyżur świąteczny w soboty, niedziele i święta w godzinach:

od 7:00 do 7:00 dnia następnego

…………………………… zł brutto za godzinę

 

 

Oświadczam, że:

  1. zapoznałem się z treścią:
  1. ogłoszenia,
  2. Warunków Konkursu Ofert (WKO),
  3. projektu umowy (załącznik nr 2 lub 2a do WKO),

akceptuję ich treść i nie wnoszę do ww. dokumentów żadnych zastrzeżeń.

  1. w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami WKO, w szczególności wzoru umowy, stanowiącego Załącznik  nr 2 lub 2a do WKO, oraz przystąpienia do realizacji zamówienia.
  2. WYRAŻAM ZGODĘ / ODMAWIAM WYRAŻENIA ZGODY na prowadzenie, w trakcie postępowania konkursowego, korespondencji drogą poczty elektronicznej lub faksu (dotyczy m.in. wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków oferty).
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska oraz danych dotyczących wykonywania zawodu oraz telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres e-mail wyłącznie dla celów realizacji umowy.

 

 

………………………..                                          ………...………………………….…

Data                                                                           Podpis i pieczątka Oferenta

 

Pobierz plik

           

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.